You are here

Rekeningafschriften importeren

Deze tijdsbesparende functie bestaat uit het automatisch importeren van de transacties van bank- of girorekening, gespecifieerd op uw rekeningafschriften in MT940 formaat en andere formaten van diverse banken (o.a. ING bank).

  • Het commando Naar boekhouding importeren (menu Rapporten) activeren
  • De optie Transacties importeren activeren
  • Het juiste formaat van uw bankafschrift selecteren (MT940, *.csv of ander)
  • Het bestand, waarvan u de gegevens wenst in te voeren, aanduiden in de zone "Bestandsnaam" en bevestigen met OK.
In het daaropvolgende venster, de gewenste gegevens invoeren en de toepasselijke opties aanduiden.